Akademie Libchavy nabízí funkční studium pro ředitele škol

Vydáno: 1 minuta čtení

Náplň kurzu je postavena na základních principech vedení školy, které jsou pro ředitele zásadní, aby efektivně a s dobrým pocitem vedli svou školu.

V řadách lektorů najdete odborníky na jednotlivé oblasti (vedení lidí, právní a ekonomické základy a management) a aktivně působící ředitele.

Výstupem kurzu je portfolio. Jedná se především o případové studie z praxe a reflexi vlastního pokroku ve znalostech, dovednostech a činnostech ředitele.

Obhájením portfolia získají účastníci zpětnou vazbu ke svému pokroku a vizi do budoucnosti.

Více ZDE.