Adaptace žáků po návratu do školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Co žáky ohrožuje a jak je podpořit

Co žáky ohrožuje

V souvislosti s epidemií covid-19 působí na žáky nové stresory

  • zcela jiný způsob výuky ve 2. pololetí 2019/20,
  • dlouhodobá sociální izolace,
  • změny v sociálních vazbách a aktivitách,
  • utlumení zájmových a pohybových aktivit,
  • ztráta pravidelného rytmu, odvyknutí si povinnostem,
  • každodenní informace o šíření nákazy.

Obavy z neúspěchu a selhání po návratu do školy (zda doženou zameškanou látku, obavy z písemek, z nedostatečné přípravy na přijímací zkoušky, závěrečné zkoušky, maturitu).

Obavy z přerušení sociálních kontaktů se spolužáky a kamarády (ale i učiteli), obavy z nepřijetí do kolektivu.

Další změny ve výuce, změny režimu ve škole i v zájmových aktivitách.

Úzkost z ohrožení nemocí.

Jak žáky podpořit

Vytvořte pro žáky bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru.

Pořádejte na začátku dne třídnické hodiny nebo kratší setkání formou komunitního kruhu s důrazem na psychosociální pohodu.

Poskytujte žákům zpětnou vazbu tak, aby podporovala jejich motivaci k dalšímu učení, aby věděli, co a jak mohou zlepšit.

Pravidelně komunikujte o vzdělávání a o potřebách žáka se zákonnými zástupci, aby zůstávali ve spojení a podporovali žáky společně s Vámi.

V komunikaci se zákonnými zástupci zdůrazňujte přínos jejich podpůrné a motivační role pro žáka.

Užitečné odkazy a zdroje

  • Infografiky a další informace na podporu duševního zdraví: www.nevypustdusi.cz/infografika
  • Příklad plánu podpory Až se sejdeme ve škole: www.cosiv.cz/cs/2020/05/13/az-se-sejdeme-ve-skole

Řízení školy online

Zdroj: file:///C:/Users/stanova/Downloads/Prilohy_k_manualu_letaky.pdf