A is for App – projekt Erasmus + nabízí možnost mezinárodního online semináře

Vydáno: 2 minuty čtení

Projekt A is for App se věnuje využívání aplikací pro podporu plynulého čtení, z České republiky je v projektu zapojena Fakulta humanitních studií Univerzity pod vedením doc. Gabriely Seidlové Málkové, DYS-centrum Praha pod vedením doc. Lenky Krejčové a Základní škola Zeleneč zastoupená Mgr. Ladou Šimákovou. 

Společně se zahraničními partnery jsme vytvořili seznam dostupných aplikací pro podporu čtení (bohužel v ČR je jejich nabídka velmi limitovaná), zahraniční partneři projektu realizovali studie zaměřené na zjišťování účinnosti využívání aplikací a v našich podmínkách dokončujeme českou adaptaci holandské aplikace Karaton. Vznikla také Metodika pro učitele, která nabízí praktické náměty, jak začlenit do výuky aplikace na podporu plynulého čtení. V neposlední řadě jsme vytvořili průvodce s náměty na systematické zavádění aplikací do kurikula školy. Tomuto tématu bude věnováno naše společné online setkání 23. 11. 2020. Více informací o projektu se dozvíte na https://cs.aisforapp.eu/

Projekt, který probíhá od roku 2018, se ve své poslední etapě chce zabývat udržitelností využívání aplikací ve školách. Chce učitelům nabídnout podporu v oblasti technického zázemí i používání, zavedení a využivání aplikací při běžné výuce a také možnost sdílení námětů pro využivání těchto aplikací v běžné výuce. Nabízíme Vám touto cestou možnost účastnit se mezinárodního semináře, který se bude konat 23. listopadu mezi 10.00 – 13.00. V případě Vašeho zájmu se, prosím, přihlašte zde.

Těšíme se na Vaši účast.
Za celý mezinárodní tým projektu zdraví Gabriela Málková a Lenka Krejčová

Zdroj: DYS-centrum, Praha