8.-10. 9.: Semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání zvou na semináře pro pedagogy mateřských a základních škol pro žadatele rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 s názvem: „Aktuální témata předškolního vzdělávání“.

8. září 2015 od 10:00 do 14:00 hod. (od 9:30 hod. prezence)
v budově C MŠMT, sál 081, Karmelitská 8, 118 12 Praha 1 - Malá Strana
Přihlásit se můžete zde.

9. září 2015 od 10:00 do 14:00 hod. (od 9:30 hod. prezence)
v prostorách krajského pracoviště NIDV Pardubice, Za Pasáží 657
Přihlásit se můžete zde.

10. září 2015 od 10:00 do 14:00 hod. (od 9:30 hod. prezence)
v prostorách krajského pracoviště NIDV Olomouc, Wellnerova 25
Přihlásit se můžete zde.

Cílem každého semináře je poskytnout informace o vyhlášeném programu a správném podání žádosti, informovat žadatele o možnostech čerpání dotace a jeho využití v pedagogické praxi. Seminář je určen pedagogům z mateřských a základních škol, které poskytují předškolní vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Lektoři MŠMT: Mgr. Petr Chytil, Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová

Těšíme se na setkání s Vámi.

Upozorňujeme, že kapacita sálu a učeben je omezena, účast na seminářích je bez poplatku.