5. – 12. 8. 2017 Nové Hrady XI. mezinárodní mistrovské hudební kurzy

Vydáno: 1 minuta čtení

Kurzy jsou určeny nejen profesionálním hráčům na smyčcové nástroje, ale i amatérským nadšencům, žákům ZUŠ a učitelům. Probíhají v zajímavém prostředí z hlediska kulturních a historických krás.

Součástí kurzů je několik (zpravidla 6) veřejných koncertů, z toho jeden tradičně ve Schwarzenberské hrobce v Třeboni. Tento týden je naplněn nejen studiem, ale i poznáváním.

Určeno pro houslisty, violisty, violoncellisty a komorní soubory bez omezení věku

Práce s lektory KAŽDÝ DEN - spolupráce s korepetitory - možnost vystoupit na některém z mnoha koncertů - práce v kom. orchestru

  • Dana Vlachová členka Českého tria, vedoucí oddělení Pražské konzervatoře housle, komorní hra
  • Leoš Čepický primarius Wihanova kvarteta, vedoucí sm. katedry AMU Praha housle, komorní hra
  • Jiří Richter pedagog Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy viola, orchestr
  • Renata Strašrybková pedagog Pražské konzervatoře Violoncello
  • klavírní spolupráce Věra Langerová Aleš Vítek Jakub Uhlík

Více informací v přiložených letácích