3 podoby propagandy. Člověk v tísni připravil nové lekce k mediálnímu vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Jeden svět na školách, vzdělávací program společnosti Člověk v tísni, připravil tři nové audiovizuální lekce k mediálnímu vzdělávání. Pod názvem 3 podoby propagandy jsou učitelům zdarma k dispozici na audiovizuálním portálu jsns.cz. Lekce seznamují studenty středních škol a žáky vyšších ročníků základních škol s nacistickou, komunistickou a aktuální kremelskou propagandou. Doplňují audiovizuální lekce Současná ruská propaganda, jež představil Jeden svět na školách loni a které vyvolaly velký ohlas a upoutaly i první kanál ruské státní televize Rossija 1, která se jim věnovala v obsáhlé reportáži o protiruské informační válce. 

„Mediální gramotnost je jedno z nejdůležitějších témat Jednoho světa na školách. Věnujeme se jí dlouhodobě a já sám ji považuji za zásadní dovednost potřebnou v současném světě,“ říká Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni.

Nově připravené audiovizuální lekce rozšiřují nabídku unikátních materiálů k mediálnímu vzdělávání, kterou Jeden svět na školách učitelům zdarma nabízí na audiovizuálním portálu jsns.cz. Obsahují výjimečné filmy – Mistr propagandy (nacistická propaganda), Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (komunistická propaganda) a Masterplan (současná ruská propaganda v Pobaltí) – doplněné o podrobně zpracované aktivity do hodin, pracovní listy a informační texty. Představují prakticky využitelné, učiteli otestované materiály k mediálnímu vzdělávání.

Audiovizuální portál jsns.cz je přístupný pouze registrovaným uživatelům – pedagogům. Nově připravené lekce 3 podoby propagandy jsou do 10. prosince zpřístupněné i pro veřejnost

Už zítra pořádá Jeden svět na školách k lekcím 3 podoby propagandy seminář pro učitele, který zahrnuje praktické workshopy, analýzy a debaty. Do tématu propagandy v audiovizuální tvorbě účastníky uvede Daniel Růžička z České televize. Dále budou moci diskutovat s Jitkou Cvetlerovou, praneteří pátera Josefa Toufara, kterého před jeho umučením zneužila StB k natočení snímku Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení, nebo s novinářem Ondřejem Soukupem.

Seminář se koná ve čtvrtek 24. listopadu v Langhansu – Centru Člověka v tísni (Vodičkova 37, Praha 1). Pokud byste se ho jako zástupci médií chtěli zúčastnit, registrujte se prosím do středy 23. listopadu 18.00 hod. na adrese lida.souckova@jsns.cz.

Program semináře 3 podoby propagandy, 24. listopadu 2016

 9.00– 9.15        Úvod – koncept mediálního vzdělávání Jednoho světa na školách
 9.15– 9.30        Seznámení účastníků / očekávání od semináře
 9.30–10.10       Propaganda v audiovizuální tvorbě – Daniel Růžička, ČT
10.10–10.20       Přestávka
10.20–11.10       Projekce filmu Mistr propagandy
10.50–11.15       Workshop
12.00–13.00       Oběd
13.00–13.15       Projekce filmu Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení
13.15–14.00       Workshop
14.00–14.45       Debata s Jitkou Cvetlerovou, praneteří Josefa Toufara
14.45–15.00       Přestávka
15.00–15.10       Projekce ukázky z filmu Masterplan
15.10–15.40       Workshop
15.40–16.30       Debata s novinářem Ondřejem Kundrou, Týdeník Respekt
16.30–17.00       Závěrečná reflexe semináře

Odkazy:

Sada audiovizuálních lekcí 3 podoby propagandy

https://www.jsns.cz/cz/lessons/4/3_podoby_propagandy.html?theme=95

 

Kontakty:

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách

karel.strachota@jsns.cz

tel. 777 787 930

 

Lída Součková, mediální koordinátorka vzdělávacího programu Jeden svět na školách

lida.souckova@jsns.cz

tel. 777 787 967, 226 200 431