2. kolo přijímacího řízení na střední školy - až 22 000 míst

Vydáno: 3 minuty čtení

Většina uchazečů o maturitní obory má šanci uspět ve 2. kole, a to i v Praze.

Uchazeči, kteří v 1. kole neuspěli, se od 21. do 24. května 2024 mohou hlásit prostřednictvím DiPSy do 2. kola přijímacího řízení. Přehled oborů pro 2. kolo je k dispozici v systému DiPSy nebo zde. Stejně jako v 1. kole si mohou vybrat maximálně tři obory bez talentové zkoušky a dva s talentovou zkouškou. Ve 2. kole se jednotná přijímací zkouška (JPZ) nekoná, ale uchazečům se započítá výsledek z 1. kola.

Více informací pro uchazeče

V 1. kole dosahovali přijatí uchazeči do 4letých oborů v JPZ průměrně 59 bodů v součtu za matematiku a český jazyk (průměrně se jednalo o 31 bodů z českého jazyka a 27,5 bodu z matematiky). Přičemž všichni uchazeči dosahovali v rámci jednotné přijímací zkoušky průměrně 56 bodů (v průměru se jednalo o 29,5 bodu z českého jazyka a 26,5 bodu z matematiky).

Nejvyššího počtu bodů dosahovali v JPZ uchazeči z hlavního města Prahy (průměrně 61 bodů) a ze Středočeského kraje (průměrně 58 bodů). Přijatí uchazeči z hlavního města Prahy dosahovali průměrně 70 bodů a nepřijatí uchazeči průměrně 48 bodů, přijatí uchazeči ze Středočeského kraje průměrně 62 bodů, nepřijatí průměrně 45 bodů.

Naopak nejnižších bodových zisků dosahovali uchazeči z Ústeckého a Karlovarského kraje (shodně průměrně 46,5 bodu). Přijatí uchazeči z Ústeckého kraje dosahovali průměrně 48 bodů, nepřijatí dosahovali průměrně 31,5 bodu. Přijatí uchazeči z Karlovarského kraje dosahovali průměrně 49 bodů a nepřijatí uchazeči 30,5 bodu.

Z hlediska jednotlivých kategorií vzdělání uchazeči, kteří podali alespoň jednu přihlášku na 4leté gymnázium, dosahovali průměrně 72 bodů (přijatí uchazeči dosáhli průměrně 73 bodů, nepřijatí uchazeči dosáhli průměrně 55 bodů). Uchazeči, kteří podali alespoň jednu přihlášku na lyceum, dosahovali průměrně 64,5 bodu (přijatí uchazeči dosáhli průměrně 66 bodů, nepřijatí uchazeči dosáhli průměrně 45 bodů). Uchazeči, kteří podali alespoň jednu přihlášku do oboru střední školy s maturitou (mimo lycea), dosahovali průměrně 54 bodů (přijatí uchazeči dosáhli průměrně 55,5 bodu, nepřijatí uchazeči dosáhli průměrně 37 bodů).

Uchazeči o studium na střední škole JPZ konali v 1. kole ve dvou termínech, z nichž se jim započítával lepší výsledek. V průměrech nejsou zahrnuti uchazeči, kteří konali zkoušku jen z jednoho předmětu (typicky cizinci, kterým byla zkouška z českého jazyka nahrazena rozhovorem ověřujícím znalost vyučovacího jazyka). Uchazeči, kteří v 1. kole neabsolvovali JPZ, se ve 2. kole nemohou hlásit do maturitních oborů, jelikož by tak nesplnili jedno z povinných kritérií pro přijetí.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vetsina-uchazecu-o-maturitni-obory-muze-i-v-praze-uspet-ve-2