18. listopadu 2020 1., 2. ročníky ZŠ, přípravné třídy ZŠ, žáci škol speciálních

Vydáno: 1 minuta čtení

Návrat žáků do škol

  • celé třídy;
  • roušky po celou dobu výuky i ve společných prostorách;
  • apel na častější větrání ( a to i během hodiny);
  • školní jídelna - obědvat v ní mohou pouze žáci, kteří se účastní prezenční výuky. Ostatní stále si mohou obědy pouze vyzvedávat;
  • školní družiny - stejná pravidla jako pro třídy. Cílem je udržet homogenitu celých tříd;
  • individuální konzultace 1:1 pro žáky, kteří nemají doma vytvořeny dostatečné podmínky pro studium. O tom, zda k nim škola přistoupí, rozhoduje ředitel školy.

Ministr školství i nadále apeluje a prosí, aby všem, kteří mohou pracovat z domova (tzv. home office), to bylo umožněno. Aby firmy tuto možnost ještě zesílili.

MInistr školství také upozornil, že základní povinnost vybavit školy hygienickými pomůckami, ochrannými pomůckami je rolí zřizovatelů.

 

Zdroj: Tisková konference Vlády ČR, ministr školství Robert Plaga, ministr zdravotnictví Jan Blatný