1. Středoškolská celorepubliková soutěž v kybernetické bezpečnosti

Vydáno: 1 minuta čtení

Již v listopadu bude zahájeno 1. kolo celorepublikové středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, které organizuje Česká pobočka AFCEA ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem, Národní centrem kybernetické bezpečnosti a dalšími partnery. 

Soutěž si klade za cíl zvýšit povědomí mladé generace o rizicích a hrozbách kybernetického světa, identifikovat mladé talenty a umožnit jim jejich další rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými odborníky v oblasti kybernetické bezpečnosti obrany. Cílem soutěže je rovněž aktivní zapojení jednotlivých škol a pedagogů.

Více informací na www.kybersoutez.cz.

Cyber Security