1. Fáze otevírání škol a režimových opatření

Vydáno: 3 minuty čtení

(Ministerstvo zdravotnictví předběžně avizovalo termín otevření škol od 12. dubna.)

 • Mateřské školy: Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech.
 • Základní školy: V týdenních rotacích celých tříd.
 • Málotřídní školy (do 75 žáků): Prezenčně bez rotací.
 • Základní školy 2. stupeň a odpovídající třídy gymnázií: Distančně.
 • Střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy: Pouze k praktické výuce (bez rotace), teoretická zůstává distančně.
 • Vysoké školy: Laboratorní a praktická výuka pro závěrečné ročníky.
 • Speciální školy (§16, ODST. 9): Prezenčně bez rotace.
 • Základní umělecké školy: Distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.
 • Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky: Distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.
 • Střediska volného času: Ne (případně distančně): Možnost individuálních konzultací a prezenční výuky jeden na jednoho.7
 • Domov mládeže, internát a vysokoškolské koleje: Ano, pro žáky/studenty v prezenční výuce a žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.
 • Výuka plavání a zpěv – Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu, za dodržení omezeného počtu osob ve studijních skupinách (max. 6 osob) a rozestupů.
 • Tělesná výchova – Ne, s výjimkou oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu.
 • Školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety – Ne.

Režimová opatření naleznete zde

Konzultace

 • Individuální konzultace pro všechny druhy škol a poradenský systém.
 • Umožnění dobrovolných skupinových konzultací v max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro:

1) Znevýhodněné žáky 2.st. ZŠ a znevýhodněné žáky SŠ,
2) 9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ,
3) Závěrečné ročníky SŠ pro předměty ke všem druhům závěrečných zkoušek.

Zkoušky

 1. Pouze do 20 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a rozestupy pro:
  1) Přijímací zkoušky, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria.
  2) Zkoušky konané na základě mezinárodních dohod.
 2. Pouze do 10 osob ve skupině, s režimovými opatřeními a rozestupy pro:
  1) Zkoušky na vysokých a vyšších odborných školách.
  2) Jazykové a nostrifikační zkoušky

Školní kluby a družiny

 • Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

Zdroj: MŠMT; https://tadeo.uiv.cz/msit/VIT/pe.pdf