Šárka Seifertová

  • Článek
Od 1.2.2015 bylo v oddělení DVPP a kariérního systému pedagogických pracovníků vytvořeno systematizované místo pro osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Po zřízení toho místa volaly školy i odborná veřejnost už od roku 2008.
Vydáno: 20. 10. 2015
  • Článek
Při výběru osoby odborně způsobilé v prevenci rizik postupujte podle upraveného přísloví „důvěřuj, ale prověřuj“. Jedni tvrdí, že jde o vylepšený překlad italského přísloví, druzí pak tvrdí, že jej vymyslel Felix Edmundovič Dzeržinskij, ruský revolucionář a sovětský politik polského původu, který byl zakladatelem a velitelem obávané ruské „Čeky“, faktické předchůdkyně pozdější KGB. Ať už přísloví vymyslel kdokoliv, je dobré se jím řídit.
Vydáno: 30. 09. 2015
  • Článek
S láskou a s úctou vzpomínám na svou vychovatelku Marušku Francovou, která dokázala, že ačkoliv jsme se s ní ani minutu ve školní družině nenudili, nikdy se nám nic nestalo. S ní jsme se již na prvním stupni základní školy naučili vyšívat, šít na šicím stroji, plést, háčkovat, pracovat se sádrou, lýkem, moduritem, s nůžkami i nožíkem. Hráli jsme si s míčem, tančili, bruslili, sáňkovali i lyžovali... Byla tím nejlepším člověkem, kterého si i po čtyřiceti letech vybavuji při vzpomínkách na základní školu v Broumově-Olivětíně.
Vydáno: 01. 08. 2015
  • Článek
„Nedělejme ze škol / školských zařízení nedobytné hrady, nekopejme okolo příkopy, nezvedejme padací mosty. Při instalaci bezpečnostních prvků používejme zdravý selský rozum“.
Vydáno: 21. 05. 2015