Mgr. Egli Prifti, Ph.D.

  • Článek
V předcházejícím čísle jsem otevřel problematiku sebehodnocení žáků na ZUŠ jako nástroje k efektivní domácí přípravě. Z pedagogického hlediska je výborné, když si žák sám přijde na to, co mu jde, co nikoliv, jakých cílů již dosáhl a jakou cestou se vydat dále. Učitel toto sebehodnocení pak může využít k jeho dalšímu rozvoji.
Vydáno: 16. 03. 2018
  • Článek
Už druhým rokem pracuji na tématu sebehodnocení žáků a na způsobech, jak ho podporovat a rozvíjet. Pracuji na tom, jak využít sebehodnocení k sebemotivaci a k seberegulaci žáka. Tomuto tématu jsem se začal věnovat v rámci svého vlastního osobního plánu profesního rozvoje, který si nastavuji a aktualizuji sám.
Vydáno: 19. 01. 2018