Bc. Marek Korbélyi

  • Článek
V měsíci únoru se uskutečnila v Národní technické knihovně v Praze konference „Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“, které jsem se za AZUŠ ČR zúčastnil. Můj článek nemá ambici detailně ani doslovně přednést průběh konference a panelové diskuse, ale spíše vystihnout celkovou atmosféru a položit si možná i nevyřčené otázky.
Vydáno: 15. 05. 2019
  • Článek
Do letošního 50. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte se přihlásilo 71 soutěžících z 16 zemí světa, což je nejvíce za posledních 20 let. Důvodem, proč zájem o soutěž neustále roste, je to, že ústecká Virtuosi se nesnaží pořádat soutěžní klání a stavět mladé umělce proti sobě, ale podporuje je v jejich růstu a dalším uměleckém působení.
Vydáno: 19. 01. 2018