Jaromír Mazák, Ph.D.

  • Článek
Článek shrnuje vybrané výstupy výzkumu, který zadal nadační fond Abakus s cílem zmapovat potřeby rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním a na základě toho cíleně navrhovat grantové výzvy a vybírat takové nástroje, které tyto potřeby řeší. Výzkum realizovala organizace SCHOLA EMPIRICA, která ve svých projektech za pomoci empirických výzkumů podporuje učitele, sociální pracovníky a rodiče, aby mohli dětem nabídnout tu nejlepší možnou péči.
Vydáno: 15. 06. 2021