Hodnocení výsledků vzdělávání žáka SŠ

Vydáno:

Žáci 4. ročníku, kteří chtějí skládat maturitní zkoušku z matematiky, musejí, kromě jiného, absolvovat cca tři didaktické testy (srovnatelné s maturitními) a splnit je na určitý počet bodů. Pokud se jim to nepodaří, jsou údajně klasifikováni nedostatečnou nebo jsou neklasifikováni. Toto ustanovení má škola ve svých pravidlech pro hodnocení. Já se domnívám, že takto postupovat nelze, neboť by část žáků (ti, kteří chtějí maturovat z matematiky) měla jiné podmínky než ostatní.

ODPOVĚĎ:
Je