Výživa dětí v předškolním a školním věku

Vydáno:

Stravovací návyky předškolního dítěte do značné míry již jen rozvíjejí zavedené zvyky a stereotypy, které rodina vytvořila dříve. Čili co jsme zameškali, to se těžko napravuje, ale možnosti tu jsou. Chuťové preference dítěte jsou zčásti dané genetickou dispozicí, ale jsou v průběhu vývoje ovlivnitelné výchovou a přístupem rodičů. Oproti nejútlejšímu věku, kdy veškeré stravování řídí rodina, většinou matka, přichází nový prvek, stravování v kolektivním zařízení, jehož provoz podléhá vyhlášce, která zavazuje školní jídelny k plnění stravovacího plánu a k dodržení složení jídel tak, aby odpovídalo nutričním potřebám této věkově specifické populace. Je zapotřebí upevnit všechny návyky, které jsou prevencí nadváhy, ale i nutričního strádání, srdečních onemocnění, cukrovky a metabolického syndromu. Jak to v praxi zařídit?

Výživa dětí v předškolním a školním věku
MUDr.
Martin
Gregora,
primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., autor populárně naučných knih pro rodiče
Pravidelné porce jídla, vhodný pitný režim a pestrost stravy, jakož i stravování se bez nucení jsou úplným základem. I v tomto věku stále platí, že za to, co má dítě na talíři, jsou zodpovědní rodiče, a kolik čeho sní, záleží na dítěti. Doporučený počet denních jídel je pět. Jídelníček sestává z hlavních jídel, která tvoří: snídaně (20 % denního příjmu energie), oběd (přibližně 35 % denního příjmu energie) a večeře (kolem 30 % denního energetického příjmu), a dopoledních a odpoledních svačin, které pokrývají kolem 5 až 10 % energetického příjmu. Nemusí být na škodu ani druhá večeře formou ovoce, která je šestou porcí jídla a dodá energii ve stejném množství jako svačina.