Stravování v přípravném ročníku ZŠ

Vydáno:

V jakém rozsahu se poskytuje školní stravování žákům přípravných tříd základní školy?