Spolupráce mateřské školy se spolky

Vydáno: 10 minut čtení

Profilací mateřské školy Slunečnice Maršovice je environmentální vzdělávání, které se však prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. V rámci environmentálního vzdělávání naše mateřská škola spolupracuje také s různými místními spolky, jehož členové připravují pro děti po domluvě s ředitelkou a učitelkami různé zajímavé akce. V následujícím miniseriálu představíme některé z těchto akcí, na nichž se spolky významně spolupodílejí.

Mgr.
Miroslava
Strakatá
ředitelka MŠ Slunečnice Maršovice, lektorka DVPP
Oslava svatého Martina
V prvním dílu tohoto seriálu (Speciál pro MŠ 3/2020) byla zmiňována akce „Děti křtily hříbě“, která proběhla ve spolupráci s Jezdeckým oddílem Zderadice a vznikla zcela spontánně, prvotně neplánovaně, v souvislosti s reakcí na vývoj událostí, kdy děti očekávaly narození hříběte. Další akcí, na které se významně podílí zmiňovaný spolek, jsou svatomartinské oslavy.
Legenda o svatém Martinovi
Nejprve děti prostřednictvím obrázků seznámíme s příběhem svatého Martina: „Jednoho dne, když se Martin vracel z bitvy a projížděl na bílém koni branami města, uviděl hladového žebráka v roztrhaných šatech. Žebrák se třásl zimou a prosil o trochu jídla a vody. Martin sám neměl co jíst, ale měl na sobě teplý široký plášť. Vzal svůj meč, sundal plášť a rozetnul jej vejpůl. Jednu polovinu pláště podal žebrákovi a do druhé se sám zahalil. Martin dojel d