50x opiš větu...

Vydáno:

Ještě stále se ve školní praxi setkáváme s tím, že učitel po nějakém opakujícím se nebo výraznějším prohřešku nechá dítě (případně skupinu dětí i celou třídu) napsat desetkrát, padesátkrát, či dokonce stokrát větu, která obsahuje vyjádření, co (ne)má dělat. Byl jsem přesvědčený, že jde o víceméně nepoužívaný relikt minulosti, leč ve skupině 50 budoucích výchovných poradců se 10 % s tímto jevem setkalo v letošním školním roce nebo vloni u svého dítěte! A to ještě nemalá část vlastní děti nemá nebo jsou už naopak mimo dosah základní školy. Takže procento by patrně bylo výrazně vyšší.

50× opiš větu…
PhDr.
Václav
Mertin
dětský psycholog, katedra psychologie FF UK
Určitě nás napadne, že dítě dělalo něco špatně, nezabraly domluvy ani přátelská napomenutí, proto musí následovat o něco citelnější trest. Učitel nechce křičet, psát poznámky, tak volí jinou formu trestu. Možná si přitom po