Zemřela profesorka Jitka Moravcová

Vydáno: 3 minuty čtení

V pondělí 14. května náhle zemřela ve věku 67 let profesorka Jitka Moravcová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Profesorka Moravcová působila jako hlavní garantka několika projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. O d roku 2015 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

"Zpráva o úmrtí paní profesorky Moravcové mě upřímně velmi zasáhla. Již jako náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum jsem ji vnímal jako energickou, pracovitou a nezdolnou vizionářku v oblasti výzkumné politiky. Rád jsem se s ní potkával a diskutoval na různých odborných fórech, například při debatách v rámci ministerské Rady pro velké výzkumné infrastruktury. Je to koneckonců jen několik málo týdnů, co jsme s ní jakožto s jednou z největších kapacit na hodnocení výzkumných organizací intenzivně spolupracovali. Českému výzkumnému prostředí bude její lidský i odborný přínos nesmírně chybět. Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým a jménem ministerstva poděkovat za vše, co pro vysoké školství a výzkum vykonala," uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (1950) absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Svou vědecko-pedagogickou dráhu spojila s Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 1980, kdy nastoupila do tehdejší Laboratoře monosacharidů. Postupně pak působila jako odborná asistentka, docentka a po jmenování profesorkou pro obor Organická chemie v roce 2005 působila jako profesorka na Ústavu chemie přírodních látek Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Byla vynikající pedagožkou, velmi dobře hodnocenou i samotnými studenty.

Profesorka Moravcová byla dlouholetou členkou hlavního výboru České společnosti chemické a působila v mnoha vědeckých a oborových radách, jak na VŠCHT, tak v partnerských institucích. Byla hlavní garantkou dvou rozsáhlých projektů na MŠMT – „Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ a „Metodika hodnocení a institucionálního financování ve VaVaI“. Od roku 2015 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Profesorka Moravcová se profesně věnovala zejména chemii sacharidů a jejich roli v mezibuněčné komunikaci. Zaměřovala se na syntetické přístupy k novým analogům přírodních sacharidových struktur s potenciálem uplatnění v regulaci buněčných funkcí. Výzkumná témata na pomezí chemických a biologických oborů řešila v rámci řady národních i mezinárodních projektů. Svými odbornými znalostmi, schopnostmi a vytrvalostí přispěla velkou měrou k směrování a rozvoji vědecké a pedagogické koncepce svého ústavu, celé VŠCHT Praha a její Fakulty potravinářské a biochemické technologie.

Zdroj: http://www.msmt.cz/zemrela-profesorka-jitka-moravcova