Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022

Vydáno: 1 minuta čtení

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení pro organizaci zápisů.

Zápisy do ZŠ pro rok 2021/2022 (pdf)Stáhnout

Úvod

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce doporučujeme využít delší časový úsek v rámci období od 1. dubna do 30. dubna 2021

  1. Vyhlášení zápisu a kritéria přijímání
  2. Termín konání zápisů
  3. Způsoby podání žádosti
  4. Doporučení pro organizaci zápisů
  5. Doplňující informace
  6. Užitečné odkazy