Základní škola Poznávání, s. r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení

Odborná konference Škola jako místo setkávání proběhne 4. října 2023 v prostorách Novotného lávky. Je nám ctí představit vám na Řízení školy dalšího, velmi významného partnera této konference, ZŠ Poznávání. 

ZŠ Poznávání je soukromá základní škola, která zahájila činnost v roce 2019, kdy otevřela první ročníky. Postupně vznikala kompletní základní škola od první do deváté třídy. Jde o druhou laboratorní školu v ČR, první zahájila činnost v roce 2016 v Brně a obě škol úzce spolupracují. Současně jsou v kontaktu s laboratorními škola v Evropě i Americe.

Jde o koncept, který před více než sto lety představil americký pedagog, psycholog a filozof John Dewey. Tehdy bylo cílem laboratorních škol úzce spolupracovat s vysokými školami a akademickým světem.

V současné době jsou laboratorní školy kromě vysokých škol v úzkém kontaktu také s experty z oblasti umění, průmyslu, podnikání, sportu a mnoha jiných disciplín. Slovem laboratorní je vyjádřeno, že škola představuje pro žáky takovou laboratoř (variantu světa za zdmi školy) a snaží se učení a poznávání maximálně propojovat s tím, jak toto vše za zdmi školy funguje, přičemž žáci jsou aktivními „experimentátory“, kteří se učí prozkoumáváním těchto souvislostí.

Ambicí všem laboratorních škol je začleňovat do výuky co nejvíce inovací, i je samy tvořit a prověřovat, být stále v intenzivním kontaktu s experty z různých vědních odvětví a oborů, ukazovat si společně s dětmi, jak lze naučené aplikovat v životě i v pracovním procesu.

Více o této škole:

ZŠ Poznávání: škola pro 21. století

Zdroj: ZŠ Poznávání

 

Další aktuality