Významné akce, celostátní a mezinárodní konference NIDV

Vydáno: 6 minut čtení

Srpen – prosinec 2018

Akce jsou řazeny chronologicky dle měsíců konání

Termín

Název akce

Město a místo konání

Stručný cíl a téma

19. – 25. 8. 2018

Prázdniny trochu jinak: Vzdělávání – relaxace – poznání – odpočinek

 

Nesměř 

u Velkého Meziříčí

26. ročník netradičního prázdninového pobytu pro pedagogy všech druhů škol zaměřeného primárně na výchovnou dramatiku, dramaterapii, muzikoterapii, terapeutický tanec a jejich užití v praxi škol a školských zařízení

20. – 22. 8. 2018

Společné bourání bariér 2018

(zážitkový, prakticky orientovaný kurz)

Hotel Rytířsko u Jihlavy

Porozumění a zkvalitnění společného vzdělávání (získávání kompetencí v oblasti inkluze, pro práci
s heterogenním kolektivem žáků, důraz na žáky se SVP)

14. – 19. 9. 2018

European Union Contest

Irsko

Dublin

Mezinárodní soutěž vítězů evropských vědeckých středoškolských soutěží a dalších hostů.

17. – 19. 9. 2018

Celostátní setkání učitelů literárně-dramatických oborů ZUŠ

Bystré, okr. Svitavy

Celostátní seminář pro učitele ZUŠ s tématy:

Komunikace pohybem

Řemeslo vypravěčů

Neutrální maska

19. – 21. 9. 2018

Celostátní setkání učitelů hudební nauky na ZUŠ

Bystré, okr. Svitavy

Celostátní seminář pro učitele ZUŠ s tématy:

Hudba jako živá řeč

Komunikace se žáky v HN

Kreativní pohyb

Hudební dílny

25. 9. 2018

Setkání národních skupin garantů péče o nadané

Praha

Pedagogická fakulta UK

Setkání se koná opakovaně. Tématem letošního ročníku jsou podpůrná opatření 1. stupně v kontextu formálního a neformálního vzdělávání.

 

Září 2018

 

Svatováclavské setkání
v Jeseníku 2018:

Jeseníky a ochrana přírody SENSU LATO.

(18. mezinárodní česko-polsko-německé odborné sympozium)

Jeseník

Talentcentrum NIDV jako spolupořadatel Prezentace výsledků zapojení nadaných žáků do odborných aktivit muzea a představení modelu zapojení okresních (krajských) muzeí do (K)SPN využitím odborných a mezinárodních aktivit.

5. – 6. 10. 2018

Celostátní dvoudenní seminář GRV

Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem

Sdílení zkušeností s výukou GRV, příklady dobré praxe, spolupráce s NNO, workshopy, dílny, zkušenosti ze zahraničních studijních cest.

6. 10. 2018

Hra na varhany

Praha, Bazilika sv. Jakuba na Starém Městě pražském

Celostátní seminář pro učitele ZUŠ. Interpretační možnosti oblíbených varhanních skladeb
– 2. pokračování
praktického semináře.

O artikulaci – 2. pokračování.

10. 10. 2018

Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky-cizince

(2. ročník celostátní konference)

Praha

MŠMT, Karmelitská 5
sál C 081

Teoretická a legislativní východiska a zkušenosti s využíváním podpůrných opatření DŽC, příklady dobré praxe institucí a pedagogických pracovníků zabývajících se podporou DŽC.

18. 10. 2018

Jazyky v zrcadle jednoho století

Praha

Kongresové centrum NIDV

Mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách

24. – 26. 10. 2018

Celostátní setkání učitelů výtvarných oborů ZUŠ

Plzeň, SSPUŠ a ZUŠ Zámeček

Celostátní seminář pro učitele ZUŠ. Krajina, zahrada a čas.

Dílny: Ikebana, Sgrafito, gumotisk a cyanotypie, Ambrotypie, Fotografická reprodukce uměleckého díla, Kamenosochařská, Štukatérská.

31. 10. 2018

Mezinárodní konference GRV

Praha

Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, Nové Město

Záměry MŠMT, MZV, NIDV a NÚV v oblasti GRV, možnosti podpory škol a pedagogických pracovníků v oblasti GRV ze strany státu. Zkušenosti z implementace GRV ve školách v ČR a v zahraničí, příklady inspirativní praxe, zkušenosti ze zahraničí.

7. 11. 2018

Motivační setkání učitelů němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny

(19. ročník)

Zlín

Místo bude upřesněno

Konference pro učitele cizích jazyků MORAVA

8. 11. 2018

Motivační setkání učitelů anglického jazyka (19. ročník)

Zlín

Místo bude upřesněno

Konference pro učitele cizích jazyků MORAVA

8. 11. 2018

Etická výchova a GRV jako součást života školy

KP NIDV Brno

Křížová 22

Mezinárodní konference pro učitele k významu etické výchovy pro řešení aktuálních problémů ve školách a propojení s oblastí GR. Konference je spojená s workshopy k dobrým příkladům z praxe

9. – 10. 11. 2018

Cesty k efektivní výuce v ZUŠ  Hra na elektronické klávesové nástroje

Vílanec u Jihlavy

Zážitkový kurz: Aktuální potřeby učitelů ZUŠ a využití nových metod a forem ve výuce hře na elektronické klávesové nástroje.

12. – 13. 11. 2018

Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách

(7. mezinárodní konference)

Seč

Kongresový hotel Jezerka

Plenární jednání k aktuálním otázkám využívání ICT ve školách

Praktické workshopy v tematických sekcích

20. 11. 2018

 

 

Cesta ke svobodě a demokracii

(Mezinárodní konference  k 25. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky)  

Praha,

jednací sál Senátu PČR,

Valdštejnské nám. 17/4 Praha 1

Společensko-politická situace polistopadového vývoje a události vedoucí k rozpadu společného státu. 

Vystoupí na ní řada významných českých historiků a politologů

29. 11. 2018

Kulatý stůl Podpora ZUŠ

Praha

Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23

Naplňování koncepce vzdělávací oblasti umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ a realizace resortního projektu Podpora ZUŠ

6. 12. 2018

Mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků  (4. ročník)

Praha

Autoklub ČR, Opletalova 1337/29, Nové Město

Téma: Strategické řízení ve školách:

Výměna zkušeností mezi hlavními aktéry profesního rozvoje pedagogů v ČR a zemích EU.

13. 12. 2018

Setkání účastníků mezinárodních olympiád s ministrem školství

Praha

Slavnostní sekání ministra školství, mládeže a tělovýchovy s účastníky mezinárodních olympiád, které navazují na soutěže vyhlašované MŠMT, především na předmětové olympiády

Prosinec 2018

Slavnostní předání cen učitelům a úspěšným účastníkům vybraných předmětových olympiád a SOČ

Praha

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Předání cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského nejúspěšnějším řešitelům a účastníkům soutěží MŠMT

 

Zdroj: http://www.nidv.cz/

Další aktuality