Vyšel první SRPácký newsletter ve školním roce 2019/2020

Vydáno: 2 minuty čtení

Vyšel další newsletter projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích (SRP) ve školním roce 2018/2019. Autoři se tentokrát věnují nejen zhodnocení první vlny intenzivní podpory školám zapojeným do projektu, startu poradenství v oblasti strategického řízení, ale i místnímu akčnímu plánování na Opavsku.

Nejnovější vydání newsletteru otevírá text projektového manažera Petra Valenty, který přibližuje zajímavou novinku pro celé školství – poradenství ke strategickému řízení a plánováni. To projekt SRP začíná od září pilotně poskytovat prostřednictvím krajských center podpory vybraným školám. Po skončení pilotní fáze bude model poradenství připravený pro všechny mateřské, základní i střední školy v zemi.

Řízení školy onlineAutoři dále zhodnotili první vlnu tzv. intenzivní podpory v oblasti strategického řízení a plánování. Odborná poradkyně a konzultantka rozvoje školy (KRŠ) Marie Plevová jednak shrnula dosavadní zkušenosti a jednak popsala význam osobního přístupu a důvěry při práci s řediteli, kteří mají na dalším rozvoji školy zájem. Zmínila se také o významu poradenství v souvislosti s nutností hledat nové a individuálně zaměřené přístupy ve vzdělávání tak, aby odpovídaly demografické skladbě žáků i nové generaci učitelů.

O pohled lektorky obohatila celé téma Renata Skýpalová. Popsala podpůrné aktivity pro ředitele škol a jejich zástupce v podobě školení či individuálních konzultací. Lektorka projektu zdůraznila, že účastníci na těchto setkáních oceňují především ojedinělou příležitost setkat se s kolegy z praxe a společně konzultovat aktuální problémy. Komplexní pohled na intenzivní podporu doplnila Jarmila Blažková, která jako KRŠ popsala vývoj své role v tuzemském školství.

V rozhovoru, který pro SRPácký newsletter tentokrát poskytla Gabriela Geherová z MAP Opavsko, jsme se dotkli problematiky vytváření strategických dokumentů napříč regiony v rámci jednoho MAP, či akcentu na inkluzivní vzdělávání potřebné pro zlepšování kvalitní rozvoj regionu.

Newsletter si stáhněte pod tímto odkazem.

Řízení školy

Zdroj: Informace NIDV