Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje  na období od 1. 2. 2021 do 31. 8. 2022 Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních a středních školách (č. j. MSMT-34023/2020-1).

Obsahem pokusného ověřování je plnění povinné školní docházky v základních školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a vzdělávání ve středních školách s využitím kombinovaného vzdělávání, tedy s využitím technických prostředků pro vzdělávání na dálku bez osobní přítomnosti žáků v části vyučovací doby ve škole.

Hlavním cílem pokusného ověřování je připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda začlenit kombinované vzdělávání v období plnění povinné školní docházky v základních školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v rámci vzdělávání ve středních školách do systému vzdělávání ČR i pro běžnou situaci a připravit podklady pro případnou právní úpravu.

Text vyhlášení pokusného ověřování je k dispozici zde: Vyhlášení PO KV.pdf

Přihláška do pokusného ověřování pro školy je k dispozici zde: Přihláška do PO KV.docx

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-kombinovaneho-vzdelavani?fbclid=IwAR3JTlcf-j0TKkZji9t6egqBfpOEj6oCxJZAMIsfaIM_lfecsbZM1Mt8FeE