Víte, jak pomáhaly v době pandemie koronaviru evropské fondy?

Vydáno: 2 minuty čtení

Evropská stopa v boji s koronavirem

Přehled příkladů aktivit realizovaných organizacemi, týmy i jednotlivci, kteří jsou příjemci jednoho z operačních programů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spravuje. 

Pandemie koronaviru jasně ukázala, jak obrovský význam pro společnost, stát i průmysl mají výzkumné organizace, jejich infrastruktury a samozřejmě vědci. Evropské fondy v České republice dlouhodobě podporují oblast výzkumu a vzdělávání. Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se jedná o operační programy Výzkum a vývoj pro inovace (2007–2013), Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007–2013) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014–2020). Výzkumné organizace díky nim postavily či zmodernizovaly své budovy, pořídily nejmodernější přístroje nebo podpořily rozvoj výzkumných týmů a personálních kapacit. Také díky této podpoře z Evropské unie bylo možné pohotově zajistit dostatečné kapacity pro boj s koronavirem – ať už pro vývoj a výrobu ochranných prostředků a pomůcek, zajištění a zefektivnění testování, imunologický výzkum nebo jinou formu pomoci.

Přečtěte si, jak konkrétně evropské projekty pomáhaly.

OP VVV: Moc děkujeme všem projektům, týmům i jednotlivcům, kteří se zapojili do řešení této bezprecedentní situace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako řídicí orgán tří operačních programů si této pomoci velmi váží. Pandemie koronaviru jasně prokázala, že investice do výzkumu a vzdělávání, ať už z národních či evropských zdrojů, mají smysl.

 

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/evropska-stopa-v-boji-s-koronavirem.htm

Další aktuality