V Praze jednali vrchní ředitelé o odborném vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Včera a dnes se konalo v Praze v rámci českého předsednictví neformální jednání vrchních ředitelů odpovědných za oblast odborného vzdělávání (DGVT). Hlavními tématy byly proměny kompetencí pro potřeby trhu práce a jejich dopady na odborné vzdělávání a vzdělávací potřeby ukrajinských uprchlíků. Setkání zahájil ředitel odboru EU MŠMT Martin Fatura, jednání dále vedla  vedoucí oddělení odborného vzdělávání MŠMT Marta Stará. Kromě zástupců členských států EU a čekatelských států se akce účastnili také zástupci Evropské komise,   Evropské odborové konfederace, Konfederace evropského podnikání, SGI Europe a SMEunited. 

Diskuze ředitelů sedmadvacítky byla zaměřena na výzvy v odborném vzdělávání způsobené zejména pandemií COVID-19, agresí Ruska vůči Ukrajině a také energetickou krizí. Velkým tématem byla otázka schopnosti vzdělávacích systémů na ně reagovat a jejich propojení na celoživotní vzdělávání.
Pandemie covid-19, válka na Ukrajině a energetická krize zdůrazňují potřebu celoevropské diskuze o flexibilitě našich vzdělávacích systémů. Do budoucna bude vhodné, aby se průběžné vzdělávání stalo součástí života každého z nás. Vzdělávací systém by nám měl poskytnout nutný základ zejména v oblasti odborného vzdělávání tak, aby žáci a studenti měli možnost volit směr svého zaměření, který v rámci profesního života budou dále posouvat či prohlubovat dle jejich potřeb a situace na trhu práce. Věřím, že dnešní diskuze pomůže s hledáním možných východisek,“ uvedl na začátku diskuze ředitel odboru EU Martin Fatura

V průběhu jednání si účastníci připomněli výročí 20 let od Kodaňského procesu k posílení evropské spolupráce v oblasti odborného vzdělávání. To podporuje využívání různých příležitostí v oblasti odborné přípravy v kontextu celoživotního učení i s pomocí nástrojů celoživotního učení a je nedílnou součástí strategického rámce „Vzdělávání a odborná příprava“ (ET 2020), které má přispět k naplnění cílů strategie Evropa 2020 v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

Ředitelka odboru práce a dovedností Evropské komise Manuela Geleng ocenila představené návrhy opatření na zkvalitňování odborného vzdělávání ze strany České republiky a uvedla, že mnohá z nich mohou být inspirací i pro další státy.

Účastníci jednání dále probírali opatření k naplňování doporučení Rady pro odborné vzdělávání a přípravu 2020 a výstupy Osnabrücké deklarace, přičemž se shodli, že v oblasti odborného vzdělávání je potřeba klást větší důraz na spolupráci se zaměstnavateli při nastavování kompetenčních modelů. Na závěr jednání představili zástupci Evropské komise přípravy k vyhlášení roku 2023 jako Roku kompetencí. 

Zdroj: https://www.msmt.cz/v-praze-jednali-vrchni-reditele-z-oblasti-odborneho