Startuje projekt Podpora rovných příležitostí

Vydáno: 3 minuty čtení

Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání. Podpora ve výši dvou miliard korun z Národního plánu obnovy bude určena pro nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků.

S výzvou na podporu znevýhodněných škol přišlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s cíli Strategie 2030+.

Česká republika trpí značnou rozdílností v kvalitě škol. Výrazně se liší výsledky mezi školami, a naopak se relativně málo liší výsledky žáků uvnitř škol. Nárůst nerovností je přitom jedním z faktorů, které podle zjištění PISA přispívají ke zhoršování průměrných výsledků vzdělávání. Také výsledky mezinárodních i národních šetření potvrzují, že dosažená úroveň vzdělanosti je v ČR ovlivněna výrazně nejen socioekonomickým statusem, ale i samotným místem bydliště dítěte. Žáci žijící v oblastech s vyšším množstvím sociálně vyloučených lokalit dosahují v testech ověřujících vzdělávací výsledky nižšího skóre než žáci žijící v regionech, kde je vyšší kvalita života. Negativní dopad na žáky, a to zejména na žáky pocházející ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a z rodin s nižšími příjmy, měla i pandemická opatření… To vše se odráží nejen na jejich budoucnosti, ale také v rámci celospolečenských nákladů.

Hlavním cílem projektu Podpora rovných příležitostí je připravit a realizovat řešení rostoucích nerovností ve vzdělávání poskytováním vícevrstvé podpory školám vybraným k podpoře v roce 2022 až 2025, metodická podpora doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem a posilování kompetencí pedagogických pracovníků pro práci s heterogenními skupinami žáků se zohledněním specifik jednotlivých skupin.

Dílčím cílem projektu je navrhnout a ověřit budoucí systém financování škol dle indexu socioekonomického znevýhodnění žáků stanoveného kombinací několika indikátorů v souladu s prioritou Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ (SL 2.2.3).

Pomoc bude probíhat v rámci 2 okruhů:

  • Okruh 1: Podpora znevýhodněných škol – MŠMT vybralo 400 škol, v nichž bude pomoc realizována ve dvou vlnách.
  • Okruh 2: Evaluace podpory a podklady k návrhu nového systému financování škol na základě socioekonomického znevýhodnění.

Projekt Podpora rovných příležitostí bude navazovat na zkušenosti a výstupy z kmenové činnosti a projektů, které Národní pedagogický institut České republiky (resp. NÚV a NIDV do roku 2020) realizuje nebo realizoval v nedávné minulosti. Budou využívány a dále rozvíjeny vytvořené metodiky, know-how, bude realizována spolupráce se sítí odborníků, a to v rámci doprovodného projektu k vlastním projektům podporovaných škol.

Tiskovou zprávu k Výzvě najdete na stránkách MŠMT.

V případě dotazů nás kontaktujte na rovneprilezitosti@npi.cz.

Zdroj: https://www.npi.cz/aktuality/8265-startuje-projekt-podpora-rovnych-prilezitosti2

Další aktuality