Startuje druhé kolo seminářů pro školy k reformě financování

Vydáno: 4 minuty čtení

Zástupci MŠMT budou v následujících dvou měsících pořádat pro školy ze všech krajů semináře k reformě financování škol. Druhé kolo seminářů bude zaměřeno zejména na správné vyplňování výkazů, na základě kterých budou školám od příštího roku rozdělovány peníze na platy pedagogů. Jedná se už o druhý ročník seminářů, zúčastnit by se mělo zhruba 3600 zástupců mateřských, základních i středních škol.

Aby měli ředitelé škol představu, co pro ně bude reforma financování pedagogické práce znamenat, MŠMT jim už na konci února poslalo orientační parametry nového financování propočítané přímo pro jejich školu, a to na datech z aktuálního školního roku. Tento kontrolní propočet, podle něhož se letos samozřejmě ještě nefinancuje, udělalo MŠMT právě proto, aby školy měly dostatek času na ověření správnosti jimi vykázaných dat, a svá zjištění mohly případně zohlednit při vykazování údajů ke školnímu roku 2019/20, podle nichž již bude financován rok 2020,“uvedla náměstky sekce ekonomické Zuzana Matušková. Školy, kterým vyšlo, že by nedostaly peníze na platy pedagogů v plné výši, pak zaměstnanci ministerstva postupně kontaktují a řeší s nimi případné nesrovnalosti.

Již v březnu pak proběhly instruktáže pro pracovníky krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří zodpovídají za ověřování údajů předávaných (vykazovaných) školami. Zúčastnilo se jich zhruba 250 pracovníků. Tyto instruktáže se soustředily především na údaje z oblasti zaměstnanců a mzdových prostředků, které jsou rozhodné pro stanovení výše PHškoly. V květnu proběhne druhá vlna těchto instruktáží, která se bude soustředit na údaje z výkonových výkazů, které jsou rozhodné pro stanovení výše PHmax. Toto proškolování nepoleví ani během letních měsíců, kdy budou znovu proškolováni ti zaměstnanci krajských úřadů a úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří mají problematiku kontroly výkazů rozhodných pro výpočet finančních prostředků pro rok 2020 na starosti.

Dosavadní financování škol nyní funguje tak, že v lednu dostaly kraje rozpis rozpočtu z MŠMT, do března si pak kraje musely stanovit své krajské normativy. Na základě těchto normativů pak kraje rozepsaly rozpočty pro jednotlivé školy. Ředitelé se tak až v dubnu dozvěděli, kolik budou mít peněz na zajištění výuky. Od roku 2020 ale rozpis většiny peněz pro jednotlivé školy provede MŠMT, a to již do konce ledna. Kraje pak tento centrální rozpis pouze doplní o prostředky z krajských normativů. V lednu 2020 budou tedy ředitelé škol znát maximální počet pedagogických i nepedagogických zaměstnanců včetně objemu peněz na platy ve vybraných druzích škol a školních družin.

Na financování reálného objemu výuky a reálné výše tarifních platů pedagogů v mateřských, základních a středních školách, školních družinách a konzervatořích je totiž nový systém založen. Pro jednotlivé obory vzdělání, mateřské školy a družiny je stanoven maximální rozsah vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu.

V rámci příprav na zavedení reformy MŠMT již v lednu 2019 rozepsalo krajským úřadům cca 1 miliarda korun na částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v nenárokové složce platu pedagogů. Pro letošní rok bylo také vyčleněno 1,8 miliardy korun pro mateřské školy, zejména na zaplacení překryvů učitelek při výuce a také na nezbytné rozšíření délky provozu. Na období září – prosinec 2019 bude vyhlášen rozvojový program, jehož cílem je dofinancování úvazků pedagogů, které nově vzniknou od 1. září 2019 v souvislosti s připravovanou změnou financování (zejména s dělením tříd). Od ledna 2020 budou tyto intervence již součástí rozpisu peněz školám z úrovně MŠMT.

 

Prezentace ze seminářů ke stažení ZDE

Časté dotazy k reformě financování regionálního školství ZDE

Termíny seminářů (pozvánky včetně informací o místě konání budou ředitelům škol rozesílány průběžně).

 

Kraj

Datum

Karlovarský

3.4.2019

Plzeňský

4.4.2019

Vysočina

24.4.2019

Jihočeský

25.4.2019

Středočeský

2.5.2019

Praha

9.5.2019

Moravskoslezský

15.5.2019

Olomoucký

16.5.2019

Královéhradecký

22.5.2019

Pardubický

23.5.2019

Liberecký

29.5.2019

Ústecký

30.5.2019

Jihomoravský

5.6.2019

Zlínský

6.6.2019

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/startuje-druhe-kolo-seminaru-pro-skoly-k-reforme-financovani