Setkání k systémové podpoře inkluze

Vydáno: 2 minuty čtení

Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy společného vzdělávání.

V rámci současného programového období je z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v gesci MŠMT financováno několik projektů, které mají podpořit zavádění inkluzivního vzdělávání. Některé z nich byly prezentovány na dnešním jednání.

Hned v úvodu představil projekt „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“ (IKV) zástupce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Po něm vystoupili Hana Sobotková z Národního ústavu pro vzdělávání a Tomáš Machalík z NIDV s projekty navazujícími na strategický dokument Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV), a to s projekty „APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem“, který zajišťuje metodickou podporu, a „APIV B – Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“, který si klade za cíl podporu pedagogických pracovníků při realizaci tohoto plánu. Výstupy obou projektů byla například vyhodnocení školských inkluzivních koncepcí krajů nebo profesní rozvoj pedagogů v oblasti implementace společného vzdělávání.

Podporu inkluze představili ve svých prezentacích také zástupci projektů „Podpora krajského akčního plánování“ (P-KAP) a „Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita – Inkluze – Poradenství – Rozvoj“ (KIPR). Hlavním výstupem druhého jmenovaného jsou pak Jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/setkani-k-systemove-podpore-inkluze