Sekundární analýza PIRLS 2016

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PIRLS 2016 zaměřeného na čtenářskou gramotnost žáků 4. ročníků základních škol. 

Řízení školy

Analýza sleduje několik dílčích oblastí – předškolní vzdělávání a jeho vliv na čtenářskou gramotnost, kvalitu učitele, faktor motivace a spokojenosti, metody výuky čtenářské gramotnosti, využívání ICT pro výuku a faktor sebejistoty. Analýza poukazuje na důležitá zjištění ve všech oblastech.

Sekundární analýza PIRLS 2016

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Sekundarni-analyza-PIRLS

Další aktuality