Rozšířené vydání národní zprávy TALIS 2018

Vydáno: 2 minuty čtení

Mezinárdní šetření - rozšířené a doplněné vydání

Zkušenosti, názory a postoje učitelů a ředitelů škol

Národní zpráva

Česká školní inspekce zveřejňuje druhé, rozšířené vydání národní zprávy z mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018. V publikaci jsou nově poskytnuta komentovaná data přibližující pohled ředitelů škol na vykonávané činnosti a na spokojenost s prací. Dále je pozornost věnována hodnocení práce učitelů a podpoře jejich vzájemné spolupráce. Nově je zařazena i diskuse zjištění TALIS 2018 v širším rámci národních zjištění České školní inspekce a doporučení formulovaných ze strany OECD. Součástí rozšířeného vydání zůstávají také komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové, tak, jak byla prezentována v prvním vydání národní zprávy zveřejněném v červnu 2019.

Ve formátu elektronické publikace a ve formátu pdf

Vybraná zjištění za ČR (Country Note)

ve formátu elektronické publikace či ve formátu pdf

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Rozsirene-vydani-narodni-zpravy-TALIS-2018