Pták roku 2021: káně lesní

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká společnost ornitologická vyhlašuje ptákem roku 2021 káni lesní.

Česká společnost ornitologická vyhlašuje ptákem roku 2021 káni lesní. Pomyslné žezlo přebírá od jiřičky obecné. Udělením titulu káni chtějí ornitologové lépe představit veřejnosti tento hojný, ale přehlížený druh naší krajiny. Pozorováním kání lesních se může veřejnost dozvědět více o způsobu života jinak spíše plachých a nepočetných dravců.

Více informací

Zdroj: https://www.birdlife.cz/ptak-roku-2021-kane-lesni/