Proběhne mezinárodní konference o strategickém řízení ve školách

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá v Praze ve dnech 6. a 7. prosince 2018 již 4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem letošního setkání bude problematika strategického řízení ve školách. Cílem této dvoudenní akce je nabídnout ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům státní správy, akademického sektoru i odborné veřejnosti prostor pro prezentaci a výměnu zkušeností se strategickým řízením a plánováním ve školách a s pedagogickým vedením.

První den se bude konference konat v Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, kde se svými příspěvky vystoupí významní tuzemští i zahraniční odborníci z praxe i akademické a státní sféry. Představen bude systém vzdělávání řídících pracovníků škol v Sasku a strategické řízení rozvoje škol a školského systému v Kanadě. Zahraniční zkušenosti budou poté doplněny o pohled, který mají na danou problematiku ředitelé českých škol. Po skončení plenární části bude následovat panelová diskuse.

Druhý den konference bude věnován tematickému workshopu Procesy strategického řízení rozvoje škol, který bude probíhat v Konferenčním centru NIDV na Senovážném náměstí. Pod vedením zkušených ředitelů spolupracujících s projektem Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který už třetím rokem NIDV realizuje, budou mít účastníci příležitost prakticky si vyzkoušet metody a postupy zjišťování stavu školy, stanovení rozvojových potřeb a strategických cílů rozvoje školy a dále plánování a následného vyhodnocování kroků nutných k jejich úspěšnému naplnění.

Strategické řízení rozvoje škol přispívá k vytváření optimálních výukových podmínek pro naplňování potenciálů každého žáka a vede k postupnému zlepšování výsledků vzdělávání. NIDV proto zahájil v březnu 2016 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání systémový projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP). Snahou tohoto projektu je ve spolupráci se školami, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky vytvořit podmínky pro komplexní metodickou, vzdělávací a poradenskou podporu, která umožní ředitelům škol stát se lídry pedagogického procesu. Prostřednictvím koordinace aktivit místního akčního plánování (MAP) napomáhá projekt SRP k integraci strategických záměrů škol do širších regionálních cílů, ve kterých se jednotlivé priority škol spojují s potřebami aktérů působících v oblasti vzdělávací politiky v územích.

Řízení školy online
Bližší informace a program konference naleznete v příloze a na webu www.konference.nidv.cz.

 

Zdroj:  Tisková zpráva NIDV ze dne 28. listopadu 2018