Otevírá se další ročník programu pro lidi, kteří chtějí změnit kariéru a stát se učiteli

Vydáno: 4 minuty čtení

V Česku chybí stále více učitelů. Nové lidi do škol láká program Učitel naživo, který kromě dvouleté přípravy na dráhu učitele nabízí i pedagogické minimum. Právě nyní se otevírají přihlášky do 5. ročníku programu Učitel naživo, jehož dopad byl ověřen předními odborníky.

„Svou práci jsem měla ráda, ale došla jsem do bodu, kdy jsem si uvědomila, že svůj talent můžu využít prospěšněji. Myslím, že Česká republika nepotřebuje víc marketérů nebo bankéřů, potřebuje víc dobrých učitelů,” komentuje své rozhodnutí stát se učitelkou studentka programu Učitel naživo, Aneta Gáborová, která dříve jako spolumajitelka řídila firmu zabývající se organizací velkých eventů a konferencí. Stejné rozhodnutí učinil i bývalý finanční ředitel velké internetové nákupní galerie, Jakub Trojovský: „Chci, aby děti vyrůstaly k zodpovědnosti a k tomu, aby se o sebe mohly v životě opřít. Aby pevně stály na svých nohou a dokázaly rozpoznat, co je pro ně důležité a co ne.“

Spolu s Anetou a Jakubem aktuálně prochází dvouletým programem pro budoucí učitele dalších 68 studentů. Program Učitel naživo v Česku funguje již 4. rokem.

Pedagogické minimum: 370 hodin výuky a 380 hodin praxe

Učitel naživo je dvouletý programu v rozsahu 750 hodin, který kombinuje intenzivní výuku v komunitě a praxi na školách. Té se studentům dostane plných 380 hodin. Program je určen absolventům nepedagogických oborů vysokých škol, kteří hledají smysluplnou změnu a chtějí učit děti na druhém stupni základní školy nebo na střední škole. Absolventi programu získávají Osvědčení o učitelské způsobilosti - takzvané pedagogické minimum.

Absolventi jsou připraveni na školní realitu

Studenti programu zažijí tzv. reflektivní profesní model přípravy. Jde o propracované propojení teoretických poznatků s dovednostmi budovanými v praxi. „Studenti absolvují velké množství praxe, kterou pravidelně reflektují. Do škol tak nastupují učitelé, kteří vědí do čeho jdou, protože si to zažili. Vědí, že se věci dají dělat jinak a nenechají se snadno semlít,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů organizace Učitel naživo Martin Kozel.

Program své dopady důsledně prověřuje

Přípravný program pro budoucí učitele procházíkontinuální evaluací, ze které vychází jeho další rozvoj. Za obsah a metodiku evaluace zodpovídá sociolog Daniel Prokop. „Z mého pohledu je zásadní, že učitelé z programu se zaměřují na vytváření smysluplné výuky, v níž jsou žáci aktivní, a že důvěřují potenciálu dětí. Mezinárodní srovnání ukazují, že čeští žáci vidí hlavně výuku na druhém stupni často jako nezajímavou a beze smyslu,” komentuje sociolog Daniel Prokop. „V Česku mají malou šanci uspět děti ze znevýhodněného prostředí, jejichž potenciál systém nerozvíjí. Toto zaměření učitelů je určitě krok dobrým směrem, jakkoli budou potřebovat velkou podporu na školách a další systémové změny,” dodává.

V některých klíčových kompetencích na úrovni finských učitelů

Srovnání se začínajícími učiteli ve výzkumech TALIS a CLoSE ukazuje, že studenti Učitele naživo na konci studia více důvěřují svým žákům. Vnímají je jako většinou slušné a poctivé a rodiče žáků jako spolehlivé. Ve větší míře kladou důraz na to žáky kvalitně vzdělávat. Vnímají, že se jim daří připravovat podnětné otázky a pomáhat žákům kriticky myslet. „V těchto kompetencích se dokonce hodnotí lépe, než průměr českých i finských učitelů do dvou let praxe, komentuje výsledky evaluace vzdělávacího programu Martin Kozel.

Za programem stojí přední odborníci v pedagogice jako prof. Vladimíra Spilková, Dr. Blanka Pravdová či PhDr. Jitka Michnová. V tuto chvíli má 35 absolventů, z nichž  zhruba tři čtvrtiny učí, a to na všech typech škol, nikoliv jen výběrových. Další absolventi plánují učit v nejbližších letech – po dokončení dalších studií či rodičovské dovolené

Program společně realizují Učitel naživo, z. ú. a Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Zájemci o účast v programu Učitele naživo najdou veškeré podrobnosti o přihlášení zde: www.ucitelnazivo.cz/prihlaska

Zdroj: Tisková zpráva, Učitel naživo, z. ú. ze dne 28. ledna 2020

Další aktuality