Nová instituce poskytuje systémovou podporu pedagogické i širší veřejnosti v oblasti vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR), který vznikl na začátku roku 2020 sloučením dvou přímo řízených organizací ministerstva školství, nově propojuje dosud oddělené agendy vzdělávacího systému. Pod jednu střechu se dostávají revize a tvorba kurikul všeobecného a odborného vzdělávání, poradenství pro školy a školská zařízení, kariérové poradenství, další vzdělávání a systémová podpora pedagogických pracovníků (tj. metodická podpora a DVPP především v oblasti státních priorit).

Sloučení Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) a Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) do jedné organizace umožní lepší provázání činností a efektivnější komunikaci s odbornou i širší veřejností. Dojde k propojení výstupů jednotlivých odborných agend a projektů a ke sjednocení nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické podpory školám a pedagogům.

Pokračovat budou i aktivity regionálních pracovišť, působících ve všech krajích. „Cílem NPI ČR je zajistit systematický přenos vzdělávacích inovací z centrální koncepční úrovně do školské praxe, přičemž podstatným prvkem nové organizace jsou regionální centra podpory pedagogů. Jejich pracovníci znají velmi dobře místní situaci, což jim výrazně usnadňuje nejen aplikovat  priority a novinky v oblasti vzdělávání, ale také propojit všechny relevantní aktéry, kteří k této oblasti mají co říci,“ vysvětluje ředitelka NPI ČR Helena Plitzová. „Vznik NPI ČR přinese rovněž lepší koordinaci práce mezi evropskými projekty a celkové zvýšení efektivity při naplňování strategických cílů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+). Věříme, že Národní pedagogický institut České republiky bude silnou organizací poskytující odbornou a profesní podporu v oblasti vzdělávání pedagogickým pracovníkům a ředitelům škol a školských zařízení v celé České republice,“ dodává Helena Plitzová.

Více informací na:https://www.npicr.cz/

 

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 24. ledna 2020, NPI ČR