Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách

Vydáno: 2 minuty čtení

Tematická zpráva

Období návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání po rozvolnění vládních opatření ke konci školního roku 2020/2021 představovalo mimořádně důležitou etapu, během níž bylo možné alespoň částečně identifikovat konkrétní a viditelné dopady dlouhotrvajícího uzavření škol pro prezenční výuku na jednotlivé žáky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo a v březnu 2021 vydalo podrobný metodický dokument poskytující školám pedagogické náměty a pedagogická doporučení právě pro období návratu žáků k prezenční výuce. Česká školní inspekce současně připravila tematické šetření zaměřené na sledování postupů a přístupů škol po návratu žáků k prezenční docházce, na pozadí pedagogických doporučení obsažených ve zmiňované metodice.

Tematická zpráva představuje souhrnná zjištění a závěry z realizované tematické inspekční činnosti a poskytuje také několik doporučení směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022 jak pro samotné školy, tak pro jejich zřizovatele a pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Aby však byly informace a zjištění z tohoto šetření ještě více využitelné, připravila Česká školní inspekce pro školy navíc ještě specifické reporty, které graficky zobrazují výsledky šetření v jeho jednotlivých částech na úrovni škol, které byly do šetření zapojeny (dostupné pouze pro tyto zapojené školy), a agregovaná data pro srovnání se situací ostatních škol (dostupné pro všechny školy). Tyto reporty jsou školám k dispozici v systému InspIS DATA.

Tematickou zprávu si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo jako pdf ke stažení

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Navrat-zaku-k-prezencnimu-vzdel