Na zkvalitnění přípravy učitelů půjde z fondů EU 400 milionů

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání výzvu určenou pro veřejné vysoké školy vzdělávající budoucí učitele. Výzva Pregraduální vzdělávání II podpoří koncepční proměny přípravného vzdělávání učitelů nejen na pedagogických fakultách, ale i na ostatních fakultách se studijními programy zaměřenými na učitelství. Ve výzvě je pro vysoké školy připraveno celkem 400 milionů korun.

Jde o pokračování úspěšné výzvy Pregraduální vzdělávání I, díky níž byly již před dvěma lety podpořeny částkou 363 milionů korun všechny pedagogické fakulty v ČR. „První vlna výzvy byla velmi úspěšná, zapojily se do ní všechny pedagogické fakulty. V aktuálně vyhlašované výzvě jsme rozšířili spektrum žadatelů, kteří budou moct podporu využít, a přidali jsme nové aktivity pro pedagogické fakulty, aby mohly dále rozvíjet výsledky z první výzvy,“ řekl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

Projekty vysokých škol mohou být zaměřené například na zvyšování kvality a inovace studentských pedagogických praxí, síťování fakult vzdělávajících budoucí učitele nebo na podporu didaktického využívání digitálních technologií ve výuce. Díky projektům dojde také ke zvýšení kvality práce vysokoškolských pedagogů a k rozvoji osobnostně-sociálních kompetencí budoucích učitelů v kontextu společného vzdělávání. Finanční podporu mohou žadatelé využít i na zahraniční výjezdy svých studentů (budoucích učitelů) nebo pedagogů zapojených do projektu.

Žádosti o podporu z výzvy Pregraduální vzdělávání II s alokací 400 milionů korun budou přijímány od 11. března 2019 do 28. června 2019.

Více informací naleznete na internetových stránkách OP VVV.

 

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/na-zkvalitneni-pripravy-ucitelu-pujde-z-fondu-eu-400-milionu.htm