Ministr jednal s řediteli škol ohledně revizí RVP

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy dnes jednal v prostorách MŠMT s ředitelkami a řediteli některých škol ohledně probíhajících prací na revizích Rámcových vzdělávacích programů. Jde o důležitý krok v promítnutí potřeb a požadavků praxe do těchto úprav a aktualizací. Ministr bude v setkáních se zástupci škol pokračovat i v dalších týdnech.

Ředitelé škol seznámili ministra školství Roberta Plagu s podněty, které by se měly promítnout v rámci probíhajících revizí RVP do kurikula. Za podstatnou úpravu považují přitom především zestručnění jak rámcových vzdělávacích programů, tak následně také školních programů.

Ředitelé dále upozornili na to, že úprava RVP by měla jednak akcentovat prostor pro školy, které s kurikulem pracovat bez problémů umí, ale také pro školy, které metodickou pomoc potřebují nebo uvítají. Chybí jim přitom zejména mechanismus vzdělávání ředitelů škol, a to například dovednost řídit tým nebo utvářet klima školy. Týmy škol například neprocházejí školeními pro práci se školními vzdělávacími programy (ŠVP) a pro jeho účelné využívání pro práci každého učitele.

ŠVP má přitom podle ředitelů škol smysl pro zapojení nově příchozích učitelů do práce školy a pro poznání toho, co se od nich na škole při vzdělávání žáků očekává, dále pro tvorbu podrobnějších výukových plánů učitelů, ale také pro synchronizaci práce celého týmu školy a zaměření na společné cíle vzdělávání.

Účastníci jednání dále podotkli, že některé oblasti RVP pro základní vzdělávání jsou předimenzované, což se pak týká i učebnic. Důležité je proto zestručnit jak RVP, tak ŠVP, a nechat tam pouze to podstatné.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministr-plaga-jednal-s-rediteli-skol-ohledne-probihajicich