Mimořádné šetření ke kapacitám MŠ, ZŠ, SŠ a KON a ukrajinským zaměstnancům

Vydáno: 1 minuta čtení

11. až 18. dubna 2023

  • v systému sběru dat (https://sberdat.uiv.cz/login
  • mimořádné šetření ke kapacitám mateřských (MŠ), základních (ZŠ) a středních škol (SŠ) a konzervatoří (KON) zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení a také k počtu ukrajinských zaměstnanců.
  • Data budou vyplňovat všechny jednotlivé školy bez ohledu na zřizovatele.

Více informací: https://www.edu.cz/mimoradne-setreni-ke-kapacitam-ms-zs-ss-a-kon-a-ukrajinskym-zamestnancum/

Metodické telefonní linky ke sběru dat

  • Rovněž budou po dobu šetření v provozu 2 metodické telefonní linky:
    • pro ředitelství MŠ a ZŠ 234 812 139,
    • pro ředitelství SŠ, konzervatoří 773 749 281,

dále fungují standardní telefonní linky pro řešení technických dotazů.

Zdroj: MŠMT