Metodika pro distanční vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.

Dokumenty ke stažení

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku 

 • Zapojujeme každého
  Děláme maximum pro zapojení každého žáka. Zmapovali jsme individuální podmínky žáků, jejich potřeby a možnosti. Máme potřebné dovednosti i techniku.
 • Máme jasná pravidla
  Máme stanovená jednotná pravidla k časovému a obsahovému rozvržení online i offline výuky. Máme pravidla hodnocení a poskytování formativní zpětné vazby jednotlivým žákům.
 • Komunikujeme
  Máme jednu hlavní komunikační platformu pro komunikaci se žáky, rodiči i kolegy. Komunikujeme se všemi podle stanovených pravidel.
 • Podporujeme se
  Máme zajištěnou technickou i odbornou podporu pro výuku na dálku. Víme, na koho se obrátit v případě potřeby. Probíhá vzájemná podpora mezi kolegy.
 • Monitorujeme a vyhodnocujeme
  Monitorujeme a vyhodnocujeme průběh vzdělávání na dálku. Reagujeme na nově vzniklé podněty a situace, optimalizujeme zavedený systém.

Užitečné odkazy a zdroje

 • Vzdělávací portál MŠMT https://nadalku.msmt.cz/
 • Vzdělávací videa a pořady České televize www.ctedu.cz
 • Webináře projektu SYPO www.youtube.com/projektsypo
 • Pomoc s nastavením online výuky www.ucimeonline.cz

Zdroj: https://www.msmt.cz/metodika-pro-distancni-vzdelavani