Konference OP VVV představila tři roky společného vzdělávání

Vydáno: 4 minuty čtení

Ve čtvrtek 28. listopadu se v Praze konala Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Hlavním tématem konference bylo společné vzdělávání a jeho podpora z OP VVV. Její podtitul zněl Společně: most k úspěchu. Kromě odborných prezentací a workshopů úspěšných projektů byla na programu také panelová diskuse, v rámci které Stanislav Štech, Jana Straková a Hana Stýblová debatovali o implementaci společného vzdělávání.

Na výroční konferenci se v pražském hotelu Don Giovanni sešlo více než 200 hostů. Vedle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zde své zástupce měla například Evropská komise, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Úřad vlády ČR, Národní institut pro další vzdělávání a především řada škol, jejich zřizovatelů, učitelů a dalších stakeholderů ve vzdělávání z celé České republiky.

Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský: „V průběhu posledních 3 let se i díky intervencím z OP VVV podařilo změnit uměle negativní pohled na společné vzdělávání. Doufám, že v budoucnosti se naše vnímání změní natolik, že v kontextu vzdělávání slovo „společné“ nebude potřeba, protože každé vzdělávání, aby mohlo být nazýváno vzděláváním, musí být společné.“

Poznatky MŠMT ke společnému vzdělávání za uplynulé 3 roky shrnul Jaroslav Faltýn, ředitel odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání. Představil přínosy, úzká místa a výzvy inkluze doplněné o pohled učitelů a jejich zkušenosti. Zdůraznil nenahraditelnou roli financování z OP VVV pro zavádění smysluplné komplexní inkluzivní vzdělávací politiky. Garant pro regionální školství Ferdinand Hrdlička poté přiblížil, jak vypadá podpora společného vzdělávání z OP VVV, jejímž smyslem je vytvořit podmínky pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů ve společném integrujícím výchovném prostředí.

O přidané hodnotě společného vzdělávání v rámci panelové diskuse debatoval Stanislav Štech, profesor pedagogické psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a bývalý ministr školství, Jana Straková, docentka Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, a Hana Stýblová z Asociace ředitelů základních škol.

Dopolední blok zakončilo předávání cen výhercům výtvarné soutěže Škola hrou, kterou OP VVV pořádalo letos na podzim pro žáky ze základních a základních uměleckých škol.

Odpolední program začal praktickými workshopy, v nichž se o své zkušenosti podělili zástupci úspěšných projektů podpořených z OP VVV. První workshop se zaměřil na možnosti podpory rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků základních škol a na to, jak lze efektivně podněcovat zájem o čtení u žáků. Na druhém workshopu byl představen krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a na něj navázaný místní akční plán statutárního města Ostrava. Třetí workshop se zabýval pozicí sociálního pedagoga ve školách, a to včetně zkušeností dvou základních a jedné střední školy s realizací šablony Sociální pedagog z první vlny tzv. šablon. Čtvrtý workshop se věnoval otázce, jakým způsobem přistupují obce k problematice společného vzdělávání a především k podpoře dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Odpolední blok byl zakončen představením Strategie vzdělávací politiky ČR 2030, kterou prezentovala Iveta Valachová, vedoucí oddělení strategie a analýz MŠMT, a rámcovým uvedením připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský.

Další informace o konferenci a jednotlivé prezentace naleznete na internetových stránkách OP VVV.

 

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/konference-op-vvv-predstavila-tri-roky-spolecneho-vzdelavani.htm