Konference „Jak se žije malotřídkám 2019“ potvrdila důležitost málotřídních škol ve vzdělávacím systému

Vydáno: 2 minuty čtení

Tisková zpráva, redakce Řízení školy ze dne 17. 4. 2019

RŘízení školy onlineeforma financování regionálního školství, inspirace ke zkvalitňování vzdělávání v datech ČŠI, vzájemný vztah zřizovatele a ředitele školy, šablony, dva praktické workshopy a laskavé slovo závěrem - to byla témata tradiční konference o malotřídkách pro malotřídky, která se konala ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 9 hodin v Zastupitelském sále Magistrátu hlavního města Prahy.

Toto odborné setkání navázalo na předchozí tři úspěšné ročníky. Základní myšlenkou konference je, že málotřídní školy nesmí být opomíjeny. Ředitelé těchto škol vykonávají mnoho sdružených funkcí, které jsou běžně rozděleny mezi více osob. Jsou pod větším tlakem ze stran zřizovatelů, dodavatelů i samotných rodičů. Naopak jejich vztah pracovní vztah s učiteli či žáky je mnohdy velmi blízký. Najdeme je především v menších městech či vesnicích a vykovávají mnoho záslužné práce. Jejich žáci se v objemu znalostí vyrovnají či předčí vrstevníky z větších škol. A navíc je umí velmi dobře použít v praxi. Toto dokládají data ČŠI.

Je klíčové, abychom tento typ škol podporovali a pomáhali jim se profesně rozvíjet. Těší nás pomáhat při navazování kontaktů mezi těmito školami, což je důležitou součástí konference. Potvrzují to účastníci nejen letošního ale i minulých ročníků, pozitivní ohlasy z dotazníků rozeslaných po konferenci.

Kdo na konferenci vystoupil?  Dana Pražáková (ČŠI), Václav Mertin (dětský psycholog), Monika Puškinová (odborník na školskou legislativu), Petra Schwarzová (ředitelka školy a odborník na problematiku financování škol), Naďa Pavlová (MŠMT), Miroslav Hřebecký (EDUin), Václav Trojan (PedF UK), Lukáš Kohoutek (Jules & Jim). Odpolední program obohatily workshopy na téma eTwinning a Hudba hrou. Všichni účastníci měli po celou dobu trvání konference možnost konzultovat s pracovníky MŠMT dotazy k podání žádostí o podporu a samotné realizaci zjednodušených projektů.

Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva redakce Řízení školy ze dne 17. 4. 2019; Kontakt pro média: Naďa Eretová, nadezda.eretova@wolterskluwer.com; https://www.shutterstock.com/home