Kariérové poradenství a aktuální problémy dneška

Vydáno: 2 minuty čtení

Rok 2020 přinesl neočekávané změny do všech sfér života, pracovní trh nevyjímaje. Máme přehodnotit představy o perspektivním uplatnění? Jak se orientovat v  neznámé situací a úspěšně čelit změně na trhu práce?  Významná témata pro školní kariérové poradenství představí 19. listopadu webinář projektu P-KAP Národního pedagogického institutu.

Pandemie koronaviru překvapila celý svět a její dopady na pracovní trh ještě nedokážeme dostatečně predikovat. Kariérové poradenství by však mělo reagovat na aktuální situaci v oblastech vzdělávání, i na trhu práce. Mělo by přinést (nejenom) žákům základních a středních škol náměty, jak s neznámou situací pracovat. V tomto webináři se zaměříme na dvě klíčové oblasti – osobnostní rozvoj žáků a připravenost na změny na trhu práce. V obou oblastech hraje klíčovou roli mimo jiné práce s portfoliem žáka.

Šetření o uplatnění absolventů na trhu práce Infoabsolvent ukazuje, že ve věkové kategorii 20-29 let nepracuje v oboru, na nějž se připravovali, 39 % vyučených a 40 % maturantů. Dlouhodobé neshody pracovního uplatnění absolventů se zvoleným oborem vzdělání podtrhuje význam kariérového poradenství ve školách. Postupně přibývá středních škol, které obsazují pozice kariérových poradců, spolupracují s partnery působícími v této oblasti a zařazují aktivity kariérového poradenství do školních akčních plánů i pro nadcházející období. Webinář projektu Podpora krajského akčního plánování, který se uskuteční 19. listopadu, nabídne mimo jiné témata na podporu růstového myšlení jedince a možnosti, jak pracovat v rámci školního kariérového poradenství na osobním rozvoji žáků, včetně sdílení zkušeností kariérových poradců středních a základních škol. Program a registrace na webinář ZDE.

Program webináře 14:00 - 16:00

I. BLOK

  • Úvod
  • Mindset at school aneb jak rozvíjet růstové myšlení jedince 
  • Kariérové poradenství v základní škole v Přibyslavi

II. BLOK

  • Třeboňské gymnázium a (nejen) kariérové poradenství
  • Aktuální stav společnosti a potřeba rozvoje osobnosti v rámci KP
  • Rozvoj kariérového vzdělávání v rámci revizí RVP
  • Závěrečná diskuse a ukončení

Zdroj: Pozvána na webinář, NPI ČR