Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky - podzimní období 2023

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2023.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časové schéma (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky pro podzimní zkušební období roku 2023 následovně:

  1. všichni žáci s výjimkou žáků, kteří mají přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky ve smyslu příloh č. 2 a 3 vyhlášky, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 1 tohoto sdělení;
  2. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 25 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 2 tohoto sdělení;
  3. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SPUO-2 a SPUO-2-N s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 3 tohoto sdělení;
  4. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 50 %, kteří nekonají poslechový subtest při didaktickém testu z cizího jazyka, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 4 tohoto sdělení;
  5. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin TP-1 a ZP-1 s prodlouženým časem konání zkoušky o 75 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 5 tohoto sdělení;
  6. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SP-2, SP-2-N, SP-2-A a SP-2-N-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří nekonají poslechový subtestpři didaktickém testu z cizího jazyka, a žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorie a skupiny SP-3-T a SP-3-T-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 %, kteří konají
    modifikovaný didaktický test z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v úpravě pro neslyšící, konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 6 tohoto sdělení;
  7. žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky kategorií a skupin SPUO-3-A, TP-2, TP-3-A, ZP-2-14, ZP-2-16, ZP-2-20, ZP-2-26, ZP-2-BR, ZP-3-14-A, ZP-3-16-A, ZP-3-20-A, ZP-3-26-A a ZP-3-BR-A s prodlouženým časem konání zkoušky o 100 % konají zkoušky dle harmonogramu uvedeného v Příloze 7 tohoto sdělení;

Příloha 8 tohoto sdělení pak obsahuje podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro podzimní zkušební období roku 2023. Smyslem podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, školním maturitním komisařům, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých zkoušek a ulehčit jim tak orientaci v časovém rozvrhu zkoušky.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jednotne-zkusebni-schema-spolecne-casti-maturitni-zkousky-14