Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ - 7.11. 2019

Vydáno: 1 minuta čtení

Konference k Hlavním směrům vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (HSVP 2030+)

videozáznam a prezentace jednotlivých řečníků

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhla na Magistrátě hl. m. Prahy konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Dokument vypracovala pro MŠMT externí expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého a bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Seminář shrne a symbolicky uzavře první etapu a zároveň otevře druhou fázi přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která se zaměří na proces implementace, tj. plán konkrétních kroků a opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů. 

Text dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky naleznete zde: brozura_HSVP_04_11_2019.pdf

Řízení školy online

Program konference

  • úvodní slovo pana ministra R. Plagy
  • příprava HSVP 2030+ (A. Veselý)
  • strategické cíle (A. Veselý, D. Prokop)
  • strategické linie (R. Sáblík, I. Stuchlíková, A. Veselý, J. Fischer)
  • diskuze
  • závěrečné slovo (A. Veselý, R. Plaga) 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/konference-predstaveni-hsvp-2030-dne-7-11-2019