EDUin ocenil zásadní vzdělávací inovace dekády

Vydáno: 4 minuty čtení

Na vzdělávacím festivalu PREF (Prague Education Festival) EDUin na hlavním slavnostním večeru vyhlásil projekty, které považuje za nejdůležitější inovace pro budoucnost českého vzdělávání. Vybíral z oceněných projektů všech proběhlých šesti ročníků ceny EDUína.

Slavnostní večer partnerů Prague Education Festival 15. listopadu patřil EDUinu, který zde vyhlásil nejzásadnější projekty, které kdy získaly cenu za inovace ve vzdělávání EDUína. Na rozdíl od klasických ročníků, kde vybírá mezi přihlášenými projekty externí odborná porota, šlo tentokrát čistě o volbu mezi odborníky z EDUinu. Hlavním měřítkem byla důležitost a dopad inovace z pohledu trendů a výzev, s nimiž se bude muset do budoucna vyrovnat česká společnost.

Kdo byl oceněn

Hejného metoda

Čeští školáci chodí z dětí všech zemí OECD nejméně rádi do školy. Matematika je pro většinu z nich strašákem. Školy se stále potýkající s přetrvávající neefektivní frontální výukou.

Hejného metoda je výukový program, který mění paradigma přístupu k matematice, preferuje samostatné a logické uvažování nad memorováním a slepým uplatňováním naučených algoritmů. Cenu získal nejen hlavní tvůrce, ale i servisní organizace H-mat, která dokázala vytvořit široké zázemí lektorů a příkladně se stará o implementaci a šíření.

EDUin na metodě oceňuje vedle vzorné implementace nejvíce hlavní teze, které se překvapivě netýkají na prvním místě matematiky, ale jde o zásady mnohem širší. Jde o principy jako rozvoj vnitřní motivace nebo o ochotu pomáhat spolužákům.

Ocenění si převzal hlavní autor prof. Milan Hejný a za organizaci H-mat prof. Ladislav Kvasz.

NAUČME SE

Škola již dávno ztratila monopol na informace, sama o sobě na život v budoucnosti stačit nebude, pro úspěch je již nyní důležité celoživotní sebevzdělávání a jeho role stále poroste.

Naučme se je portál, který umožňuje pořádání kurzů od lidí pro lidi. Kdokoliv, kdo něco umí, může přes sofistikovanou internetovou platformu nabídnout svůj kurz veřejnosti, uspořádat si ho kdekoliv a za jakoukoliv cenu s tím, že Naučme se propojuje nabídky s poptávkou a poskytuje metodické rady lektorům. Začaly se pořádat i festivaly Naučme se, kde se lidé navzájem učí hromadně.

EDUin si cení hlavní myšlenky Pracuj na sobě, uč se, rozvíjej své zájmy – jsi zodpovědný za svůj život i za smysluplně trávený volný čas. Ale i metodické roviny, která dodává odvahu lidem, kteří něco umí a nenapadlo by je nebo by se neodvážili to učit ostatní.

Ocenění si převzali zakladatelé portálu Adam Marčan a Jan Tinka.

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY

Česká republika podobně jako ostatní vyspělé země stárne, po roce 2030 bude třetina obyvatel v seniorním věku nad 65 let. I v podzimu života má smysl se vzdělávat, zájem o univerzity třetího věku hovoří za vše. Většina tohoto druhu vzdělávání se zaměřuje na informační stránku věci.

Na ZUŠ Hostivař v Praze 15 se rozhodli, že využijí svých volných dopoledních kapacit personálních i materiálních a nabídnou umělecké vzdělávání seniorům, kteří k nim do školy odpoledne přiváděli svá vnoučata. Mnozí po několika desetiletích oprašují hudební nástroje, vrací se k malování, tančí nebo hrají divadlo. Velmi si ceníme dopadu tohoto projektu, který se podařilo za 5 let existence rozšířit do všech krajů ČR a do pěti dalších států.

Ocenění si převzal ředitel ZUŠ Hostivař a iniciátor projektu Jiří Stárek.

Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, řekl: „Jsme stále v zajetí současnosti s podtóny minulosti, vzdělávání by se mělo snažit připravovat na budoucnost. Výběrem projektů oceněných superEDUínou chceme naznačit, které tři výzvy pro společnost považujeme ve vzdělávání za zásadní a jaké se nabízejí úspěšně realizované recepty.“

Zdroj: https://www.eduin.cz/tiskove-zpravy/supereduina-eduin-ocenil-zasadni-vzdelavaci-inovace-dekady/