Dvě české univerzity v prestižních evropských

Vydáno: 2 minuty čtení

Univerzita Karlova a Masarykova univerzita uspěly jako členové prestižních evropských aliancí ucházejících se o podporu Evropské unie na rozvoj excelentní spolupráce mezi evropskými univerzitami. Dvě největší české vysoké školy se tak staly členy elitního klubu složeného ze stovky evropských univerzit sdružených do sedmnácti aliancí, které mají tvořit tzv. Evropské univerzity.

Univerzita Karlova je členem aliance 4EU+ spolu se Sorbonne Université a univerzitami z Kodaně, Varšavy, Milána a Heidelbergu. Aliance 4EU+ zahrnuje téměř 300 tisíc studentů a je řešitelem 115 prestižních projektů Evropské výzkumné rady (ERC). Masarykova univerzita pak uspěla v alianci European Digital UniverCity spolu s Univerzitou Paris Nanterre a univerzitami z Rennes, Postupimi, Cagliari a Pécs.

Jsme velmi potěšen, že se Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě podařilo v takové konkurenci obstát, průběžně jsem přípravy projektů sledoval a vím, že za nimi stojí nezměrné úsilí týmů mnoha pracovníků vysokých škol. Oběma univerzitám gratuluji. Rád se v následujících měsících se zástupci univerzit sejdu a prodiskutuji možnost spolupráce s ministerstvem,“ uvedl Pavel Doleček, náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.

Odborná komise vybírala celkem z 54 projektů univerzitních aliancí zahrnujících přes 300 univerzit. Celkem bude podpořeno 17 vybraných aliancí ve výši 85 mil. EUR, finanční podpora je určena na posílení vzájemné spolupráce v následujících třech letech. Jedná se o první pilotní projekty. O finanční podporu se z České republiky ucházelo celkem pět vysokých škol. Mimo úspěšně vybranou Univerzitu Karlovu a Masarykovu univerzitu se o zařazení do sítě ucházela i Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně.

Cílem aliancí je pozvednout mezinárodní spolupráci vysokých škol na kvalitativně vyšší úroveň díky sdílení know-how, řešení výzkumných projektů, vytváření společných studijních programů, intenzivnímu posílení mobilit studentů, akademických i výzkumných pracovníků. Také budou budovat základy společného strategického řízení svých činností. Evropské univerzity se mají stát vrcholem evropského vysokoškolského vzdělávání a výzkumu.

Další výzvu pro předkládání projektů na vytváření aliancí předpokládá Evropská komise vyhlásit na podzim tohoto roku.

Více informací naleznete na webu EU ZDE

Zdroj: http://www.msmt.cz/karlova-a-masarykova-univerzita-soucasti-prestiznich