Dotazníkového šetření organizace Člověk v tísni

Vydáno: 1 minuta čtení

Organizace Člověk v tísni a dalších 15 neziskových organizací se zaměřilo na přístup základních a středních škol k distanční výuce sociálně znevýhodněných žáků a podmínky, které pro učení rodiny mají. 

Pětina rodičů je stále bez kontaktu se školou.

Více než čtvrtina dětí nerozumí probírané látce.

Konkrétní zpětnou vazbu poskytuje žákům jen polovina učitelů.

Čtvrtina škol nezjišťuje, zda má dítě doma počítač vhodný k online výuce.

Třetina rodičů má problém s domácí přípravou kvůli složitosti probírané látky.

Více informací

 

Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/jak-se-uci-na-dalku-socialne-znevyhodnene-deti-7374gp?fbclid=IwAR1gZkYm6yST8NjL4OGMrUbEx-AHRTkONy4iWmveY5pRojIcs_gk8ryiMkA