Data, informace a modelování

Vydáno: 1 minuta čtení

Na revizi RVP v oblasti informatiky a digitálních kompetencí se po základních školách začínají připravovat i gymnázia. Národní pedagogický institut ČR připravil v rámci podpory gymnázií mj. sérii kurzů k nové informatice. 

První z nich, zaměřený na téma Data, informace a modelování, se koná již 22. září v Brně – vede jej jeho autorka, Ing. Jindra Drábková, Ph.D., působící na Technické univerzitě v Liberci, která je zároveň i spoluautorkou učebnic k základům informatiky.

Během kurzu se seznámíte s touto oblastí nové informatiky a s jejími očekávanými výstupy, vyzkoušíte si aktivity využitelné ve výuce. Díky prezenční formě máte jedinečnou příležitost bezprostřední přímé zkušenosti, jejího sdílení i kontaktu s autorkou tohoto vzdělávacího kurzu. Kurz pro pedagogy  je zdarma.

Kurz Data, informace a modelování, 22. 9.  2022, 13 – 16.30 h. – registrujte se na https://www.npi.cz/vzdelavani/15-vzdelavaci-programy/8668-data-informace-a-modelovani

Zdroj: NPI ČR

Další aktuality